Blue economy core research concepts open for review

The Challenge Leadership Team has developed core research project concepts for Theme 2: Creating value from a blue economy.

Ngā mihi maioha, Sir Rob

Te tai ra, Te tai ra
Te tai ra e pari ana ki hea
E pari ana  ki te kauheke tangata
Ka rongo te ao
Kua rongo te po

E te rangatira

Kua riro atu koe ki te kapunipunitanga o te tangata. Ko te reo o te taiao tera e rangona atu i te mūnga o tōu na reo.

Ka waiho ma maumahara koe e mahara ki ou mahi rangatira i te wa o te ora. No reira, Haere atu ra, haere atu ra, okioki mai.

Innovation Fund is open for blue economy initiatives

We invite NZ-based researchers, industry, stakeholders and Māori to submit expressions of Interest (EoIs) for research projects that will contribute directly to building a ‘blue economy’ in Aotearoa.

LEARNZ: Explore marine science and kaitiakitanga

Once again, school children across the country can virtually travel with LEARNZ to experience marine science fieldwork with Sustainable Seas researchers. This year they will discover what's threatening a taonga species in Ōhiwa Harbour, and how science and mātauranga Māori are being combined by local kaitiaki to understand – and address – the problem.

Start date

Blue Economy theme: co-development and funding update

If you're interested in being involved in co-developing our core research projects and/or want notifications about our Innovation Fund then email sustainableseasNC@niwa.co.nz